خونریزی، جفت باقی‌مانده در رحم، تب نفاسی، سردرد اپیدورال و … از جمله‌ی عوارض پس از زایمان هستند که باید در این دوران کنترل شوند.