در این مطلب به توضیح در مورد نکاتی در مورد بیماری سرخک در کودکان پرداخته‌ایم. همچنین در مورد مراقبت‌های مربوط به این بیماری نیز توضیحاتی داده شده است.