در این مطلب به توضیح در مورد آموزش رفتار مناسب به کودک نوپا پرداخته‌ایم. همچنین راهکارهایی برای نظم دادن به کودک نوپا آورده شده است.