کودک شما در هفته 9 بارداری تقریباً به اندازه یک زیتون سبز است. از بالای سر تا پایین باسن، طول او حدود 22 تا 33 میلی‌متر است.