در این مطلب بررسی خواهیم کرد که چرا رژیم روزه منقطع در بارداری به هیچ عنوان به زنان باردار توصیه نمی‌شود.