پزشک تغذیه، رشد، قد، وزن، نقاط عطف، سلامت چشم و گوش‌ها، وضعیت شکم، وضعیت روانی و عاطفی را در جلسات چکاپ کودکان بررسی می‌کند.