در این مطلب به توضیح در مورد بیماری زونا در کودکان پرداخته‌ایم. همچنین در مورد مسری بودن این بیماری نیز توضیحاتی داده شده است.