در این مطلب به توضیح در مورد راهکارهایی برای رشد مهارت های STEM در دختران که شامل علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات است، پرداخته‌ایم.