سایز بزرگ بودن (چاق بودن) می‌تواند چالش‌های زیادی را برای حاملگی به وجود آورد. در ادامه در رابطه با بارداری زنان چاق صحبت می‌کنیم.