ورزش، خواب کافی، غذای سالم و عدم داشتن استرس چهار اصل مهم در یک زندگی سالم هستند. در این مطلب به توضیح در مورد آموزش سبک زندگی سالم به کودکان پرداخته‌ایم.