در این مطلب به توضیح در مورد اهمیت خزیدن برای نوزادان پرداخته‌ایم. همچنین سایر حرکاتی که ممکن است کودک قبل از راه رفتن داشته باشد، آورده شده است.