پدر و مادرهایی که به‌تازگی، صاحب فرزند شده‌اند، اغلب از برقراری رابطه جنسی می‌ترسند. این مطلب را برای بررسی رابطه جنسی والدین جدید بخوانید.