در این مطلب در رابطه با مکمل درمانی گرفتگی خلق پس از زایمان و دلایل تاثیر آن بر رفع مشکلات خلق و خو صحبت خواهیم کرد.