به منظور تهیه یک برنامه غذایی مناسب برای بچه‌ ها باید به مسائل مختلفی مانند تنوع غذایی، علایق، سن و وضعیت بدنی بچه‌ها توجه کنید.