در هفته‌ی 41 ام بارداری ، نحوه‌ی زایمان شما تقریبا مشخص می‌شود. در این مطلب به توضیح درباره‌ی دوران بارداری در هفته‌ی 41 ام پرداخته‌ایم.