در این مطلب به توضیح در مورد پیامدهای زایمان سزارین برای مادر و صحبت‌هایی که نباید به این گروه از مادران گفته شود، پرداخته‌ایم.