در این مطلب به توضیح در مورد رژیم غذایی برای کودکان و همچنین رفتار مناسب با کودکانی که اضافه وزن دارند، پرداخته‌ایم.