تشخیص به موقع و شروع درمان اوتیسم ، کمک بسیاری بزرگی به این دسته از کودکان است. روش‌های درمانی مثل گفتار درمانی و رژیم غذایی وجود دارد.