در این مطلب به توضیح در مورد رحم اجاره ای و مسائل مربوط به آن پرداخته‌ایم. همچنین در مورد مسائل بعد از زایمان نیز توضیحاتی داده شده است.