در این مطلب به توضیح در مورد شیردهی به نوزاد رحم اجاره ای و نتایج این نوع شیردهی از زبان یک مادر پرداخته‌ایم.