بسیاری از والدین و متخصصان، قنداق کردن نوزاد را بسیار خوب می‌دانند. اما در ادامه مطلب با ما باشید تا با خطرات قنداق کردن نوزاد آشنا شوید.