اهمیت بازی بچه ها در فضای باز به دلیل تقویت مهارت‌های حرکتی و کاهش استرس کودکان و تقویت مهارت‌هایی که به طور سنتی در کلاس می‌آموزند، است.