در این مطلب به توضیح در مورد استفراغ در کودکان و دلایل این اتفاق در کودکان مانند بیماری حرکت، عفونت و سایر موارد دیگر پرداخته‌ایم.