اضطراب پس از زایمان در مادران، یکی از اختلالت پس از زایمان است. در این مطلب ما به توضیح در مورد این مشکل و راهکارهای درمانی آن پرداخته‌ایم.