مقدمه اکثر متخصصان می‌گویند که درمان بهینه برای ADHD شامل ترکیبی از داروها و سایر مداخلات است. از جمله‌ی این موارد استفاده از رویکردهای مربوط به تغذیه، ورزش و خواب در کنار مصرف دارو است. در این مطلب تعدادی از محبوب‌ترین گزینه‌های درمان کودکان با…