تزریق آمپول یک ترس بزرگ برای بسیاری از کودکان است. به همین دلیل در این مطلب به توضیح در مورد کاهش درد ناشی از تزریق در کودکان پرداخته‌ایم.