درد مزمن بیش از سه ماه طول می‌کشد که این می‌تواند برای کودکان آزاردهنده باشد. در این مطلب به توضیح در مورد درد مزمن در کودکان پرداخته‌ایم.