در این مطلب به توضیح در مورد انقباضات دوران بارداری پرداخته‌ایم. همچنین تجربیات متفاوت مادران در این مورد را نیز آورده‌ایم.