پره اکلامپسی می‌تواند یک عارضه جدی بارداری باشد، به همین دلیل برای مادران آینده مهم است که بدانند مراقب چه علائمی ‌باشند.