در این مطلب به توضیح در مورد مراقبت از بدن پس از زایمان پرداخته‌ایم. همچنین در مورد برخی از تغییرات بدن نیز توضیحاتی داده شده است.