مقدمه رسیدن به هفته 15 بارداری را به شما تبریک می‌گوییم. کنجکاوید که فرزندتان در این هفته در چه وضعیتی است؟ کودک شما حال دیگر به اندازه مشت دست شما شده است. ممکن است حتی انگشت شست خود را در درون رحم شما بمکد. شما…