آیا داپلرهای جنین‌ در خانه برای کودک بی‌خطر هستند؟ در این مطلب در رابطه با ایمنی استفاده از داپلر جنین در خانه و خطرات آن صحبت خواهیم کرد.