یکی از دغدغه‌های مادران، مصرف دارو در دوران شیردهی است. در این مطلب نظرات متخصصین در مورد مصرف داروها در دوران شیردهی آورده شده است.