تهوع حاملگی چالش بسیار بزرگی برای مادران در دوران بارداری است. در این مطلب به توضیح در مورد میزان موثر بودن داروی تهوع حاملگی دیکلکتین پرداخته‌ایم.