آسپرین می‌تواند احتمال پره‌اکلامپسی را در زنان باردار، کاهش دهد. در این مطلب به بررسی تأثیر آسپرین در پیشگیری از پره اکلامپسی می‌پردازیم.