در این مطلب به توضیح در مورد برنامه های تربیتی والدین قبل از تولد کودک که در بیشتر موارد با واقعیت متفاوت است، پرداخته‌ایم.