مادرانی که قرار است به تازگی صاحب فرزند شوند، از سمت کمپین “دادن جان دوباره به انسان‌ها” به اهدای خون بند ناف تشویق شده‌اند.