بهتر است بدانید پیکا در افراد دیگر، مخصوصا کودکان نیز شایع است. این مطلب را همراه ما باشید تا در رابطه با پیکا در بارداری بیشتر صحبت کنیم.