دوران پس از زایمان همراه با چالش‌هایی برا ی مادران است. به همین دلیل در این مطلب ما به توضیح در مورد مراقبت های پس از زایمان پرداخته‌ایم.