در این مطلب، درباره اینکه، چرا نباید در بارداری، مقدار زیادی آنتی اسید مصرف کنید و مضرات مصرف بیش از حد آنتی اسید چیست؟ صحبت کرده‌ایم.