حمایت از دانش آموزان در آموزش آنلاین در دوران بیماری ویروس کرونا، باعث بهتر شدن وضعیت دانش‌آموزان و یادگیری بهتر آن‌ها می‌شود.