برخی از مادران به دلیل تجربه‌ی اولی که داشته‌اند، از بارداری مجدد دوری می‌کنند. البته عوامل تاثیرگذار بسیار دیگری نیز وجود دارند.