ویژگی‌های جدید نوزاد 5 ماهه نوزاد 5 ماهه در آستانه نقاط عطف‌های زیادی وجود دارد. 5 ماهگی احتمالا نقطه عطف شروع حرکت نوزاد باشد. نوزادی که تاکنون ساکن بوده، از این پس شروع به حرکت خواهد کرد. غلت زدن، بَ بَ کردن، چنگ انداختن و…