جنین در هفته 10 بارداری به اندازه یک توت فرنگی است. مادر در این هفته دارای علائمی همچون خواب دیدن زیاد و درد می‌باشد.