در این مطلب به توضیح در مورد خوابیدن به پشت در بارداری پرداخته‌ایم. همچنین مطالعات انجام شده در این زمینه نیز آورده شده است.