شوینده‌ها و پاک‌کننده‌ها از جمله مواردی هستند که باعث مسمومیت در کودکان می‌شوند. در این مطلب به توضیح در مورد پیشگیری از مسمومیت در کودکان پرداخته‌ایم.