در این مطلب در رابطه با شیوع ناهنجاری‌ جنینی ناشی از الکل در کشورهای مختلف و دلایل رخ دادن FASD توضیح می‌دهیم.