در این مطلب به توضیح در مورد نکات مثبت و معایب تغذیه به روش کودک محور پرداخته‌ایم. همچنین نظرات یک متخصص کودک نیز آورده شده است.