در این مطلب در رابطه با اینکه مصرف زیاد اسید فولیک در بارداری بصورتی که بیش از حد اندازه باشد، چه ضرری دارد؟ صحبت خواهیم کرد.