در این مطلب به توضیح در مورد تغییرات بدن مادر در بارداری دوم و همچنین تفاوت‌های بارداری دوم نسبت به بارداری اول پرداخته‌ایم.